09/08/2007

Today's FLAT4

(¼Ì¿¿º¸)º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¤¿Freddy¡£(¼Ì¿¿Ãæ)Ʊ¤¸¤¯Mike¡£(¼Ì¿¿±¦)¤½¤·¤ÆKobus(¼Ì¿¿Ãæ±û)¤È¤½¤ÎÈà½÷¡¢¤½¤·¤Æ±¦Â¦¤Ë°ì½ï¤Ëµï¤ë¤Î¤¬Steve's VW SHOP¤ÎSteve¡£Èà¤Î¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ø¥Ã¥É¥ï¡¼¥¯¤ÏÀ¨ÏӤǤ¹!!
0804q0804r0804s
¤½¤ÎSteve's VW Shop¤¬À½ºîÃæ¤Î¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¡¦¡¦¡¦¤½¤Î¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¼Â¤Ï¤«¤Ê¤êÀ¨¤¤¤Ç¤¹!!T/M 4¥¤¥ó¥Á¥ì¥¤¥º¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡¥¡¥¡¥!!

09:24 Écrit par le nabot dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

 

decoration

09:17 Écrit par le nabot dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |